Styret i Hardanger Spelemannslag

Styret for 2022-2023

Felles e-post til styret er: info@hardingfolk.no

Alexander Aga Røynstrand (leiar)
Nitunsvegen 6, 5736 Granvin Mobil: 906 26 084 E-post: roynstrand@hotmail.com

Torkjell Lunde Børsheim (kasserar)
Byrsevegen 90, 5730 Ulvik Mobil: 971 30 173 E-post: torkjell.borsheim@gmail.com

Johanna Mjeldheim (styremedlem)

Arne Jordan (styremedlem)

Kari Lutro (styremedlem)

Varamedlemer: 
Svein Laingen Kjerland
Eirik Mjelde
Sondre S. Bratland