Styret i Hardanger Spelemannslag

Styret for 2017-2018

Felles e-post til styret er: info@hardingfolk.no

Alexander Aga Røynstrand (leiar)
Nitunsvegen 6, 5736 Granvin Mobil: 906 26 084 E-post: roynstrand@hotmail.com

Torkjell Lunde Børsheim (kasserar)
Byrsevegen 90, 5730 Ulvik Mobil: 971 30 173 E-post: torkjell.borsheim@gmail.com

Sjur Kjerland (styremedlem)
Kjerlandsvegen 40,
5736 Granvin Mobil:
957 68 460 E-post: skjerl@broadpark.no

Rannveig Djønne (styremedlem)
Djønno Ytre, 5734 Vallavik Mobil: 472 91 012 E-post: rannveigdjonne@hotmail.com

Eririn Tjoflot (styremedlem)
5773 Hovland Mobil: 954 71 436  E-post: eirtjo@msn.com

Varamedlemer: 
Johanna Mjeldheim
Ole Gjerde
Eirik Mjelde