Plakat[1]

Torsdag 8.juni 2017

Kurs i Rørospols

Vil du læra deg å dansa Rørospols? Då er dette minikurset heilt perfekt for deg! 

 

5. juni 2017 Les meir
(c) knut utler

Folkemusikkveka på Ål 25.-28.mai 2017

Alexander vann Fanitulltevlinga!

Hardanger spelemannslag markerte seg på Ål i helga. 

Alexander Aga Røynstrand frå Granvin gjekk heilt til topps i Fanitulltevlinga under Folkemusikkveka på Ål, medan Torkjell Lunde Børsheim frå Ulvik kapra 2.plassen i hallingdanstevlinga "ein-mot-ein".  

  

28. mai 2017 Les meir
Bilete av Berit Opheim

Nye songkveldar med Berit Opheim i Granvin

Tre kveldar i vår er de velkomne til kvedarkurs. Noter ned 18.mai, 29.mai og 6.juni!

26. april 2017 Les meir
årsmøtet2017

Årsmøte sundag 12.mars i Granvin

Sakspapir

Til alle medlemer i laget

Årsmøtet vert i Trudvang, Granvin kl.140, sundag 12.mars 2017.
Fullstendige sakspapir kan du lasta ned her.

Hjarteleg velkomne skal de vera!

Med beste helsing, 
styret i Hardanger spelemannslag

9. mars 2017 Les meir
Bakgrunn 3

Pressemelding

Hordamønstringa 2017

Stormønstring i Granvin

Komande helg er det duka for Hordamønstring i Granvin, laurdag 11.mars. Her samlast folkemusikarar og –dansarar frå heile fylket for å tevla i dans, spel og song. 

6. mars 2017 Les meir
Dans

Dansetilbod for born og unge

For alle born og unge
– enten du har delteke på Hordamønstringa, eller berre har lyst til å komma innom og vera med og sjå kva dette er – er du hjarteleg velkommen til gymsalen på Granvin skule frå kl 16:00-17:30 den 11. mars! 

5. mars 2017 Les meir
Lagdans LK Vågå

Danseøving i laget

Kom og DANS!

Me i styret inviterar medlemer og andre interesserte til å vera med og ta ein dans på øvingane framover. Det er lagt opp til speløving i laget frå kl.12, og me henger oss på med eit tilbod til dei som vil dansa frå kl.14.  Her vert det høve til å få dansa  springar, rudl, runddans og halling til levande spel.  
Det er òg tenkt at me skal få til ei økt med rørospols i framtida, for dei som vil få betre kjennskap til den dansen før Landskappleiken vert arrangert 5-9.juli på Røros. 

Høyres dette interessant ut? 
Noter deg datoane, ta med deg ein ven og kom! 

 
15. februar 2017 Les meir
årsmøte

Sundag 12.mars 2017 i Trudvang, Granvin

Innkalling til årsmøte for Hardanger spelemannslag

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Hardanger Spelemannslag
sundag 12. mars 2017 kl. 14.00 i Trudvang, Granvin.

Vel møtt til eit gjevande årsmøte.

Sakliste

 

12. februar 2017 Les meir
Knut Hamre 2

Knut Hamre får tildelt Kongens heider

Kommandør av St.Olavs Orden: KNUT HAMRE

Kongen utnemner meisterspelemannen Knut Hamre til kommandør av St.Olavs Orden. Heideren får han for sin framifrå innsats for norsk folkemusikk! Knut får ordensteiknet overlevert av fylkesmann Lars Sponheim på ei tilskiping i regi av heradet i Granvin, 3.mars 2017. Det er òg Knut sin 65-årsdag! 

5. februar 2017 Les meir