Prosjektmidlar - hurra!

Me søkte tidlegare i haust om prosjektmidlar frå Sparebanken Vest til konsertane i jubileumsåret, og dei fine t-skjortene våre. I dag fekk me svært gledeleg overrekt 60 000,- til desse aktivitetane, hurra! Tusen takk til Sparebanken Vest som ynskjer å vera med å støtta aktivitetane våre og som dreg med folk i alle aldrar som me synes er med på å gjera lokalsamfunna som Hardanger Spelemannslag omfemnar meir levande.
Me har allereie arrangert ein jubileumskonsert i Oslo, og gler oss til å arrangera ein til på Lofthus den 9.desember!

380665312_893156571796634_7125614096998776879_n