Meld deg inn i Hardanger spelemannslag!

Hardanger spelemannslag er eit lokallag i FolkOrg- organisasjonen for folkemusikk og folkedans. Medlemssatsen er samansett av sentral sats i FolkOrg ( 220 for vaksne/ 100 for born og ungdom opptil 18), lokalsats i Hardanger spelemannslag ( 125 for vaksne/ 75 for born) og 25 kroner til Hordaland Folkemusikklag. Eit medlemskap er for deg som spelar, dansar og syng, eller for deg som vil stø det gode arbeidet vårt!