Aktivitetar 2023/2024

August
19. Hardingfolk i Granvin

September
3. Øving i Granvin
9. Hardingfolk i Ulvik
23. Hardingfolk i Kinsarvik
29.-30. Jubileumsonsert på Riksscenen i Oslo

Oktober
8. Øving i Granvin

November
5. Øving i Granvin
11. Hardingfolk i Ulvik
26. Øving i Granvin

Desember
9. Jubileumskonsert på Lofthus

Januar
13. Hardingfolk på Utne
28. Øving i Granvin

Februar
10. Hardingfolk i Eidfjord
25. Øving i Granvin

Mars
8.-10. Dans, Spel og Song i Granvin