kopi_received_558106992073522

Vestlandskappleik 2021 i Hardanger

Granvin 8.-10.oktober

Hjarteleg velkomne!
Hardanger Spelemannslag kan med stor glede invitere til Vestlandskappleik att!
Den blir i Granvin frå 8. til 10. oktober.
Påmelding:
Påmeldinga skjer via Folkorg sine nettsider (linken er vedlagt).
 
Overnatting:
Det er fullt på den lokale gjestgjevarstaden, men me jobbar kontinuerleg med å hjelpe alle som treng det til å finne seg alternativ overnatting. Det er også endå ledige rom på skulen for overnatting. 
Har du spørsmål om overnatting kan du ta kontakt med Johanna Mjeldheim på telefon 905 68 877.
 
Sjokoladekappleik:
Det vert sjølvsagt Sjokoladekappleik (sjå vedlagt program). Påmelding til Sjokoladekappleiken kan sendast til info@hardingfolk.no.
 
Dansespel:
Me ynskjer veldig gjerne at de melder dykk på dansespel slik at me kan ha ei god oversikt over kven som til ei kvar tid står for denne viktige jobben. Påmelding til dansespel kan sendast til info@hardingfolk.no.
 
Program: 
Det er gjort nokre få endringar på programmet. Konserten "Hans Selland 200 år" vert på fredag kveld. Runddanstevlingane er flytte til litt seinare på kvelden og Sjokoladekappleiken er flytta fram mot midten av laurdagen.
 
NB! Det kan kome endringar av tidspunkt og klassar, fyrst og fremst om det vert lite påmelding.
 
Er det elles noko de lurar på må de ikkje nøle med å ta kontakt på info@hardingfolk.no eller på telefon 906 26 084.