Oppdatert Program

På grunn av lite påmelding, har me sett oss nøydd til å gjera nokon endringar i programmet. Det er framleis mogleg å melda seg på, skund deg å gjera det innan onsdag 06.10!

Image.jpeg