Overnatting

Me prøvar å leggje til rette for overnatting på skulen om dette er
ynskjeleg.

Dei som er interesserte i å overnatte på skulen må gje
beskjed innan 25. februar.