Årsmøte i Hardanger Spelemannslag, laurdag 29. mars 2014

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Hardanger Spelemannslag, laurdag 29. mars 2014 kl. 16.00 på Granvin barn- og ungdomsskule. Sakliste til årsmøtet finn de her. Saker som de ynskjer å ta opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 22.mars 2014.

Ulvik, 13.03.2014

Anne-Marie Øydvin
     - leiar-

Årsmelding for 2013