Folkemusikkscena Hardanger

Hardanger folkemusikkscene har som hovudoppgåve å skipa til konsertar, anten på sjølvstendig basis eller i samarbeid med andre. Musikarane på desse konsertane er både laget sine medlemar og andre folkemusikarar frå inn- og utland som ynskjer å ha konsert i Hardanger. Konsertane under Hardanger folkemusikkscene vert arrangert på ulike stader slik at alle skal få eit tilbod om noko i sitt nærmiljø.