Samlingar 2013

Samlingar i 2013 (førebels)

Torsdag 10.januar Kinsarvik 17.30 – 20.30

Torsdag 7.februar Granvin 17.30 – 20.30

Torsdag 7.mars Utne ?