Juniorlagsøving i mars er utsett til 21.03.2013 kl. 17.30 på Utne

Juniorlagsøvinga som var bebuda 7. mars er utsett til torsdag 21.mars klokka 17.30 på Utne. Utsetjinga skuldast at Frank er oppteken denne veka og neste veke.

Minnar elles om Dans, spel og song 2013 i Granvin helga 15.-17.mars, og årsmøte i Hardanger Spelemannslag, sundag 17.mars 2013 kl. 11.00 på Granvin Barne og Ungdomsskule.

Datoar for øvingar framover våren vert sett opp så snart det nye styret har fått konstituert seg.