Bilete av Berit Opheim

Songkveldar våren 2018

I samarbeid med Voss spelemannslag skipar me til songkveldar desse datoane.

  • 1.mars - med Berit Opheim, Ole Bull Akademiet på Voss
  • 3.april - med Berit Opheim, Ole Bull Akademiet på Voss
  • ikkje fastsatt dato - med Kari Finne Sognes, Ole Bull Akademiet på Voss. 

    Meir info om klokkeslett og dato kjem.