årsmøte

Innkalling til årsmøte for Hardanger spelemannslag

Sundag 12.mars 2017 i Trudvang, Granvin

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Hardanger Spelemannslag
sundag 12. mars 2017 kl. 14.00 i Trudvang, Granvin.

Vel møtt til eit gjevande årsmøte.

Sakliste

 

1) Godkjenning av innkalling og sakslista

2) Val av ordstyrar og skrivar

3) Årsmelding for Hardanger spelemannslag 2016

4) Rekneskap for Hardanger spelemannslag 2016

5) Innkomne saker

6) Fastsetjing av kontingent for 2017

7) Fastsetjing av arbeidsprogram for 2017

8) Val

 

Innkomne saker må vera styret i hende innan 26.02.2017

 

Granvin, 12.02.2017

Alexander Aga Røynstrand
          - leiar-