logo HSL

Årsmøte i HSL 11.mars 2018

Innkalling

 

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Hardanger Spelemannslag sundag 11. mars 2018 kl. 14.30 i Trudvang, Granvin. 

Vel møtt til eit gjevande årsmøte.

NB. Speløving i forkant av årsmøtet, frå kl.12.

Sakliste

1) Godkjenning av innkalling og sakslista

2) Val av ordstyrar og skrivar

3) Årsmelding for Hardanger spelemannslag 2017

4) Rekneskap for Hardanger spelemannslag 2017

5) Innkomne saker

6) Fastsetjing av kontingent for 2018

7) Fastsetjing av arbeidsprogram for 2018

8) Val

 

Innkomne saker må vera styret i hende innan 26.02.2017

 

Granvin, 14.02.2018

Alexander Aga Røynstrand
- leiar-

 

Trykk her for innkalling i pdf-format.