Meld deg på til Dans, spel, song- alt pao ein gong her!

PÅMELDINGSFRIST: 3. MARS


Meld deg på til e-post roynstrand@hotmail.com eller telefon 90626084.

I påmeldinga må du informere om namn, telefonnummer, kva kurs
du vil delta i, om du vert med på dans laurdag kveld, alder og litt om
kor lenge du har spelt/sunge/dansa.

11. februar 2018 Les mer